HR Länken AB

Rekrytering

Vi på HR Länken ger er tillgång till rutinerade och väl kvalificerade medarbetare. Vi tar hand om hela rekryteringsprocessen och levererar rätt person till rätt tjänst.

Vårt mål är att erbjuda rekryteringstjänster som uppfyller kundens förväntningar. Som kund hos oss har du en och samma kontaktperson från första mötet tills rekryteringen är slutförd.

Välkommen att kontakta oss på HR länken för en offertförfrågan.

Vår rekryteringsprocess:

1. Behovsanalys och kravfångst

Vi tillsammans med beställaren etablera en tidsplan för att få en tidsram angående rekryteringsbehovet. Därefter görs en behovsanalys där vi genomför en kravfångst, som godkänns av beställaren, för att identifiera beställarens behov av kandidatens nyckelkompetenser som då resulterar i en kravprofil.

2. Val av rekryteringsväg

Vi matchar kravprofilen mot vår sökandebank av kandidater samt annonsera både digitalt hos platstjänstportale, på vår hemsida samt via tryckt media. De inkommande ansökningarna bearbetas löpande. Efter genomgång av sökandes CV och personligt brev kallas intressanta kandidater till en djupintervju.

3. Urval och intervjuer

Under djupintervjun genomförs en noggrann kontroll av formell och informell kompetens. Efter djupintervju görs kontroll av minst två referenser i första hand chefsreferenser. Personlig återkoppling görs till kandidater efter detta steg.

4. Avslut och erbjudande om anställning

Då vi tagit fram kvalificerade kandidater, efter djupintervju och noggrann kontroll av kandidaters yrkeserfarenhet och kompetens, presenteras dessa för beställaren. Därefter bokas möte mellan beställaren och  kandidat. Beställaren kan efter mötet med kandidaten lämna anställningserbjudande.

Som ett led i vårt fokus på kund- och personalnöjdhet utför vi kontinuerligt uppföljningar på den genomförda rekryteringen.