Vi är din rekryteringspartner

Vi förstår att ni har mycket att stå i – det är just därför ni behöver stärka upp med fler medarbetare. Låt HR Länken hitta er nya kollega, medan ni fokuserar på kärnverksamheten! 

Rekryteringstjänster med kvalitet

HR Länken hjälper er att få rätt medarbetare på plats. Vi tar hand om hela rekryteringsprocessen och levererar kvalificerade kandidater efter just era behov.

Med många års erfarenhet i ryggsäcken kan vi konsten att rekrytera kompetensbaserat och kvalitetsmedvetet, med er verksamhets unika förutsättningar som utgångspunkt. Som kund hos oss har du en och samma kontaktperson från första mötet tills rekryteringen är slutförd.

Välkommen att kontakta oss på HR länken för en offertförfrågan!

Rekryteringsprocessen

1. Behovsanalys och kravfångst

Genom behovsanalys och kravfångst etablerar vi tillsammans en kravprofil som definierar nyckelkompetenser för tjänsten, samt lägger upp en tidsplan för samarbetet.

2. Annonsering och search

Vi matchar kravprofilen mot sökningar i vår kandidatpool, kontaktar relevanta kandidater på LinkedIn samt utannonserar tjänsten i platsbanker och våra egna kanaler. Inkommande ansökningar bearbetas löpande.

3. Urval och intervjuer

Intressanta kandidater kallas till en djupintervju, där noggrann formell och informell kompetens och erfarenhet kontrolleras. Vi kontaktar därefter minst två referenser, i första hand chefer. Om det är relevant för tjänsten, får kandidaten genomföra ett eller flera arbetspsykologiska test. Personlig återkoppling görs till kandidater efter detta steg.

4. Presentation och anställning

Efter noggrann genomgång av yrkeserfarenheter och kompetenser, presenteras kvalificerade kandidater för er. Vald kandidat bokas in på ett möte med er, varpå ni tar beslut om anställningserbjudande.

5. Uppföljning

Som ett led i vårt fokus på kund- och personalnöjdhet utför vi kontinuerligt uppföljningar kring den genomförda rekryteringen.

Offertförfrågan

Hyra in en konsult?

Har din verksamhet mer tillfälliga personalbehov? Läs mer om hur HR Länken kan hjälpa till med bemanning!